Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς συμμετέχει στις «Ημέρες Erasmus» – Εκδήλωση

//

Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς συμμετέχει στις «Ημέρες Erasmus» (Erasmus days) πραγματοποιώντας εκδηλώσεις διάχυσης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο.

More