Εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018, θα υποβάλλονται από 20 Μαΐου 2017 έως 15 Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

Για το σχολικό έτος 2017 – 2018 δικαίωμα εγγραφής έχουν Κ Α Ι όλα τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή:

  • Αίτηση (δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό ή από τα γραφεία του Νομικού προσώπου Λεωφόρος Κύκνων -1- κτίριο ΔΗΝΑΚ, τηλ. 2467080348 Κα Παπανικολάου)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιάριου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατο αποτελέσματα φυματοαντίδρασης.
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
  • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για επανεγγραφή:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Λεωφόρος Κύκνων 1,κτίριο ΔΗΝΑΚ και στο τηλ : 2467080348 Κα Παπανικολάου Μαρία καθώς επίσης και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς, με τηλέφωνα επικοινωνίας τα κάτωθι:

Αος ΄ (Μητροπόλεως) : 2467022629

Βος΄ (Παλιό Νοσοκομείο) : 2467025368

Γος΄ ( Επί της λεωφόρου Γράμμου) : 2467082481

Δ.Π.Σ. Κεφαλαρίου: 2467072288

Δ.Π.Σ. Μανιάκων: 2467080054

Δ.Π.Σ. Λεύκης: 2467071592

Δ.Π.Σ. Χιλιοδένδρου: 2467071464

Δ.Π.Σ. Πενταβρύσου: 2467097386

Δ.Π.Σ. Κορεστείων: 2467084974

Δ.Π.Σ. Μεσοποταμίας: 2467061295

Δ.Π.Σ. Κολοκυνθούς: 2467071849

Δ.Π.Σ. Δισπηλιού: 2467085654

Δ.Π.Σ. Κορησού: 2467051206

Δ.Π.Σ. Τοιχιού: 2467072244

Δ.Π.Σ. Μαυροχωρίου: 2467074267

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Ενημερωτικές διαλέξεις σε μαθητές της Δυτ. Μακεδονίας από την Γεν. Περιφ. Αστ/κή Δ/νση της Περιφέρειάς μας (φωτογραφίες)

Επόμενο Άρθρο

19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων

Τελευταία από Τοπικά Νέα