ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Πρόσκληση κατάθεσης βιογραφικών

 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου συνεργατών καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diadyma.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προμηθειών-Υπηρεσιών-Προγραμμάτων (κο Περικλή Καφάση):

  • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα (Περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση αποβλήτων, τοπικά και περιφερειακά σχέδια, κ.α.)
  • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακά, διακρατικά)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης)
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Προαιρετικός)
  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Προαιρετική)

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Προηγούμενο Άρθρο

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Επόμενο Άρθρο

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Τελευταία από Δυτική Μακεδονία