Βραβείο Αριστείας σε καθηγητή του ΑΠΘ για μεταμόσχευση που πραγματοποίησε πρώτη φορά παγκοσμίως

Βραβείο Αριστείας Κλινικοεργαστηριακού Έργου και Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών θα απονεμηθεί στον Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

More