70 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών | 3.151.900€ στην Δυτ. Μακεδονία

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία/Τοπικά Νέα από

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», η χρηματοδότηση που αποδίδεται στην δικαιούχο Περιφέρειά μας, ανέρχεται στο ποσό των 3.151.900,00€ και κατανέμεται ως εξής:

Υπ. Εσωτερικών