3,2 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του Γ.Ν. Κοζάνης – Μαμάτσειου

/

Χρηματοδότηση της μελέτης για την αναβάθμιση των κτηριακών

υποδομών τού Γ.Ν. Κοζάνης – Μαμάτσειου, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκ.ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τη χρηματοδότηση,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020,τηςμελέτης που θα εξασφαλίσει την ωρίμανση του έργου τής στατικής ενίσχυσης των κτηρίων τής παλαιάς Πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων και αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών τού Γ.Ν. Κοζάνης – Μαμάτσειου, συνολικούπροϋπολογισμού 3.205.552,21ευρώ.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μελέτης για την στατική ενίσχυση των κτηρίων που ανεγέρθηκαν κατά την αρχική φάσης ανάπτυξης του Νοσοκομείου και πριν από τη θεσμοθέτηση του αντισεισμικού κανονισμού των κατασκευών, τα οποία υπολείπονται των απαιτήσεων του Κανονισμού και ως εκ τούτου, αλλά κυρίως για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, απαιτείται η στατική τους ενίσχυση.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί:

  • Η στατική ενίσχυση υφιστάμενων χώρων τής Παλαιάς Πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων, συνολικής επιφάνειας 8.200 τ.μ.
  • Η διαρρύθμιση – αναβάθμιση των ίδιων χώρων, επιφάνειας 8.200 τ.μ., προκειμένου να αξιοποιηθούν και για νέες χρήσεις.
  • Η κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων κτηριακών προσθηκών, επιφάνειας 800 τ.μ.

Η Μελέτη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 9- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

ΠΔΜ

Προηγούμενο Άρθρο

Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Εβδομάδα Κλιματικής Ουδετερότητας 2022 (φωτογραφίες)

Επόμενο Άρθρο

Το πρόγραμμα στο Θερινό και το Χειμερινό ΟΛΥΜΠΙΟΝ 16/06 – 22/06

Τελευταία από Δυτική Μακεδονία

Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δ/νσης Δυτ. Μακεδονίας στην Οδική Ασφάλεια –  Δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα κατά το μήνα Ιούνιο του 2022

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας δημοσιεύει συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής

«Ευχαριστήριο μήνυμα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας προς τους Δημοσίους Φορείς για τη διάθεση θέσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ευχαριστεί όλους τους Δημόσιους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για