Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου: Αποκατάσταση από ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Σήμερα 6-3-2019 υπογράφτηκε στο γραφείο του Δημάρχου Νεστορίου κ.Πάσχάλη Γκέτσιου  η σύμβαση του έργου: Αποκατάσταση από ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Νεστορίου (έκτος river party) απο τις πλημμύρες στα Δ.Δ.Πεύκου, Πτελέας και Μεσόβραχου προϋπολογισμού132.000€.

Δ.Τ Δήμου Νεστορίου