Υλοποίηση τρίτου κύκλου του προγράμματος «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση» από το ΚΕΚ Καστοριάς

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, θα υλοποιήσει τρίτο κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη κάποια εξοικείωση με τους Η/Υ και επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ σε βασικό επίπεδο (6 ενότητες: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, Internet, Παρουσιάσεις Βάσεις Δεδομένων, Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων), αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν είτε στην αίθουσα Η/Υ του Κ.Ε.Κ. είτε από τον προσωπικό του χώρο και παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πρόγραμμα προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 25 εκπαιδευόμενοι. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Κάθε εκπαιδευόμενος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκπαίδευση και πιστοποίηση) θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των:

  • 75,00€ εφόσον είναι εργαζόμενος,
  • 55,00€ εφόσον είναι άνεργος ή ΑμεΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, την μέθοδο υλοποίησης, το κόστος συμμετοχής και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλέφωνο 2467025388 καθημερινά από 09:00 έως 15:00.  

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής Κ.Ε.Κ.