Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομού Καστοριάς

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ

ΝΟΜΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά  8 -2-2019

 

Η  Σύνθεση  τού Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του  Νομαρχιακού  Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2019 και την πρώτη Συνεδρίαση  του νέου ΔΣ έχει ως εξής.

Πρόεδρος.                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος.        ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γραμματέας.                              ΜΑΜΙΑΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Υπεύθυνος Οργανωτικού         ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπεύθυνος Οικονομικού           ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μέλος                                        ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ  ΖΗΣΗΣ

Μέλος                                        ΣΚΟΚΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος                                        ΜΑΛΕΑ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Γραμματέας                                                   Ο Πρόεδρος

Μαμιάκα Κλεοπάτρα                                      Νικολάου Σταύρος