Τα τέλη για τους υπαίθριους εμπόρους που θα συμμετέχουν στα Ραγκουτσάρια

κατηγορία : Εκδηλώσεις/Παράδοση/Τοπικά Νέα από

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Νοεμβρίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 311/19 Κανονιστική Απόφαση, με θέμα: Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών» (σχετ. η 466/18 απόφ. ΔΣ)».

Για τα Ραγκουτσάρια 6, 7 και 8 Ιανουαρίου, για τις θέσεις που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. 466/18 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

100,00 ευρώ  ανά θέση στα παρακάτω σημεία:
Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Τσόντου Βάρδα (μία θέση) 2 star red
Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Δούκα Σαχίνη (μία θέση) star red
Στην οδό Μητροπόλεως (προς Ι.Ν. Παναγίας Κουμπελίδικης) (μία θέση) star red
Στην Πλατεία Ντουλτσό (μία θέση) star red
150,00 ευρώ ανά θέση, στην πλατεία Δαβάκη
Στην πλατεία Δαβάκη (σύνολο τρεις θέσεις) star yellow

simia pagkon ragoutsaria 2020

ragoutsariakastorias.gr