Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων (καταβολή ετήσιας συνδρομής) των μελών του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

κατηγορία : Αθλητικά/Τοπικά Νέα από

Παρακαλούνται τα μέλη του σωματείου τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή της ετήσιας συνδρομής) για το έτος 2018, όπως τις τακτοποιήσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός (δηλαδή μέχρι τις 15-4-2019). Σε διαφορετική περίπτωση, με βάση το άρθρο 2, παράγραφος 3 του καταστατικού, επέρχεται η αυτοδίκαιη διαγραφή τους από το μητρώο μελών του σωματείου.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Μητρούδης Παναγιώτης

Ο Γεν. Γραμματέας Φωτιάδης Δημήτριος