Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς (δείτε τα θέματα)

 

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για να συζητήσει και αποφασίσει για τα πάρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.        Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Εισήγηση Προέδρου
4.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». Εισήγηση Προέδρου
5.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Δημοτική Α.Ε. Παραγωγής Αδρανών Υλικών Δήμου Καστοριάς και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου – Μονομετοχική Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε». Εισήγηση Προέδρου
6.        Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στον ΤΟΕΒ Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου και Βέργας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου. Εισήγηση Αντιδημάρχου Τρ. Παπαδόπουλου
7.        Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

8.        Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΑΚΑ Τ.Κ. ΛΕΥΚΗΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

9.        Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΤΕΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

10.     Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΗΛΑΚΗ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

11.     Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

12.     Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καστοριάς στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς. Σχετικό έγγραφο
13.     Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καστοριάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ». Σχετικό έγγραφο
Προηγούμενο Άρθρο

ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. – Διαγραφή από 70 έως 85% των παλαιών οφειλών προς ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

Επόμενο Άρθρο

28 εκατ. ευρώ από το Υπ. Εσωτερικών για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων – 217.730€ για τα σχολεία της Π.Ε. Καστοριάς

Τελευταία από Τοπικά Νέα