Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου (Δείτε τα θέματα)

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

 

ΠΡΟΣ:  Τον Δήμαρχo κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΚΕΤΣΙΟ

  1. Δημοτικούς Συμβούλους
  2. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
  3. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Άρθρο 67 Ν.3852/2010

Παρακαλείσθε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.  στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄ σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ψήφισης πίστωσης εξόδων κινήσεως Δημάρχου & Λοιπών αιρετών προϋπ/σμού οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων  προϋπ/σμού οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση σύναψης ετήσιας συνδρομής με έντυπα μέσα
ΘΕΜΑ 6ο Αλλαγή ΑΦΜ και Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων από τους πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη στο νέο Δήμο Νεστορίου
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 8ο  Κατ’αρχήν έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων αγροκτήματος Νεστορίου 
ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός μελών επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής έργου
ΘΕΜΑ 10ο Συμπληρωματική διευκρινιστική απόφαση της αρ.48/2018 (ΑΔΑ:7Ν3ΙΩΚ2-744) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου σχετικά με αιτήσεις χορήγησης παράτασης για την ανέγερση κατοικίας για εκποιηθέντα οικόπεδα στον οικισμό Γράμμου
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χώρου RIVER PARTY Δήμου Νεστορίου» (Α.Μ. 29/15)»
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ»

ΑιτήσειςΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις

  • Ενημέρωση για το έργο GREENPOINT-MOB: Λειτουργία κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης.

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννου Μαρία -Γεωργία