Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας – Πρόσκληση πρός τα μέλη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Τσόντζα 3 (2ος Όροφος ) στην Κοζάνη (πίσω από την Εθνική Τράπεζα),

στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας.

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 75/2011, είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, καθώς και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.

Με εκτίμηση

Ο πλειοψηφών σύμβουλος

Κυριάκος Μιχαηλίδης

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Τσόντζα 3 (2ος Όροφος ) στην Κοζάνη (πίσω από την Εθνική Τράπεζα),

στην πρώτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας.

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 75/2011, είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.

Με εκτίμηση

Η πλειοψηφούσα σύμβουλος

Παρθένα Αμανατίδου

Δημοτική Σύμβουλος Δ. Κοζάνης

Προηγούμενο Άρθρο

Macedonia the Great: Ιδού το σήμα για τα προϊόντα της Μακεδονίας!

Επόμενο Άρθρο

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστ/κών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα στην Π.Ε. Καστοριάς (18-23/11/19)

Τελευταία από Δυτική Μακεδονία