Στη Βουλή η τροπολογία για το κοινωνικό μέρισμα του 2018 ύψους 710 εκατ. ευρώ – Τι προβλέπει

κατηγορία : Ελλάδα από

Συνολικά σε 710 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το κοινωνικό μέρισμα του 2018, όπως προβλέπει τροπολογία που κατάθεσε σήμερα Τετάρτη στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι σχετικές ανακοινώσεις για το κοινωνικό μέρισμα αναμένονται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εντός της ημέρας – από τη Βουλή – ενώ η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Το ποσό αυτό υπολείπεται μόλις κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό κοινωνικό μέρισμα.

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει πως «με την προτεινόμενη διάταξη καταβάλλεται κατά το έτος 2018 ποσό 710 εκατ. ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα προς  στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Η επιτυχής εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 και η σημαντική υπέρβαση του  δημοσιονομικού στόχου επιτρέπουν τη διανομή κοινωνικού μερίσματος στη βάση αυστηρών  και καλά στοχευμένων εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων κριτηρίων και με στόχο την  ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων».

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος

1. Κατά το έτος 2018 καταβάλλεται ποσό 710 εκατ. ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

2. Το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα».

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: reader.gr