Σε εξέλιξη εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς», προϋπολογισμού μελέτης 690.000€, που εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της ΠΕ Καστοριάς.

Έχουν  ήδη ολοκληρωθεί εργασίες διευθέτησης ρεμάτων σε Διποταμία, Κομνηνάδες και Οινόη, ενώ από σήμερα τα μηχανήματα βρίσκονται στο Κρανοχώρι για  διευθέτηση κοίτης του ποταμού.

Οι εργασίες, ωστόσο, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων θα συνεχιστούν, καθώς αφορούν  όλο το δίκτυο ευθύνης της Π.Ε Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν διευθετήσεις ροής, προστασία της κοίτης και πρανών ποταμών, καθαρισμός ρεμάτων από την αυτοφυή βλάστηση και από χειμαρολάβα, εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών, κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων,  λιθεπενδύσεις – λιθορριπές και κατασκευή συρματοκιβωτίων.

Επίσης, θα γίνουν επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά που θα προέλθουν από τις παραπάνω εργασίες στις θέσεις που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και θα γίνει άρση των καταπτώσεων όπου χρειασθεί.

Θα γίνουν, ακόμη, εργασίες προστασίας του γεφυριού ΚΟΥΣΙΟΥΠΛΗ στην περιοχή Επταχωρίου  και θα κατασκευασθεί κατάντι αντιπλημμυρικός αναβαθμός με οπλισμένο σκυρόδεμα και ράβδους αγκύρωσης. Παράλληλα, θα γίνει λιθόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο γεφύρι.

Η περίοδος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 18 μήνες.

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Η οικογένεια των Προσκόπων της Καστοριάς μεγαλώνει ξανά!

Επόμενο Άρθρο

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς για την πρόληψη πυρκαγιών

Τελευταία από Uncategorized