Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί, προσκαλεί απόφοιτους τεχνολογικών/θετικών επιστημών ή/και κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Βιοοικονομία
  • Υδρογόνο
  • Βιοενέργεια και Βιομάζα
  • Βιοαπόβλητα
  • Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη
  • Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Περιβάλλον

Το αντικείμενο των δυνητικά παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται ως εξής:

  • Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές μελέτες

Η προηγούμενη ενασχόληση με ευρωπαϊκά έργα, ιδιαίτερα Horizon2020 και Interreg, είναι επιθυμητή.

Ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι επιθυμητός.

Απαιτούμενο προσόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκήρυξης ή προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση το CluBE, ούτε το άτομο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του (της).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail στη διεύθυνση info@clube.gr, μέχρι τις 12/03/2021, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)

Προηγούμενο Άρθρο

Πληρωμές έως το τέλος του μήνα από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Επόμενο Άρθρο

Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς στον Ζήση Τζηκαλάγια

Τελευταία από Δυτική Μακεδονία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση: «Καινοτόμες Δράσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των προσφύγων & μεταναστών μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας»

Την Πέμπτη 4/3/2021 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή εκπαιδευτικών, η εναρκτήρια διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση