Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία/Τοπικά Νέα από

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι η παροχή σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για την ανάγνωση της πρόσκλησης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο σύνδεσμο: ΠΔΜ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα αποτελείται από 5 μέλη, τα τρία εκ των οποίων θα προέρχονται από το Ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον παραπάνω σύνδεσμο.