Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2023 από τη ΜΚΟ Αποστολή

/

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για όγδοη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής Βιομηχανίας Τροφίμων και των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) μέσω της δωρεάς εξοπλισμού ή/ και  της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης καθώς και της παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring).

Οι επιχειρήσεις μέσω της δράσης λαμβάνουν δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 8.200 ευρώ (συπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις προδιαγράφουν στην αίτησή τους τον εξοπλισμό / τις υπηρεσίες που επιθυμούν να λάβουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, διενεργούνται από την MKO ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Οι επιχειρήσεις για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει:

-Να είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

-Να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών

 -Να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€350.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μεταποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μεταποίησης»  στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα τους σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού/ υπηρεσιών πιστοποίησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση https://mkoapostoli.com/…/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf…/

Επιμελητήριο Καστοριάς

Προηγούμενο Άρθρο

Ημερίδα για την οδική ασφάλεια στο ΚΠΕ Καστοριάς (φωτογραφίες)

Επόμενο Άρθρο

Έως 31 Ιουνίου2023 η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους

Τελευταία από Οικονομία