Περατώθηκε η διαδικασία Δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού 5ου Δημ. Σχολείου Καστοριάς»

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Περατώθηκε η διαδικασία Δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», προϋπολογισμού 82.500,00 € και προσδιορίσθηκε ο ανάδοχος.

Δ.Τ. Δήμου Καστοριάς