Περατώθηκε η δημοπράτηση για τις εργασίες του Δημ. Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς (Καλλιθέας)

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Δημοτικού Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς, (Καλλιθέας) Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου», προϋπολογισμού 101.500,00 € με Φ.Π.Α.

Δ.Τ. Δήμου Καστοριάς