Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας «Δημιουργική Γραφή»

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία από

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  «Δημιουργική  Γραφή»  έως 14/07/2017 για  το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018.

Γενικές πληροφορίες είναι αναρτημένες:Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/

Ηλεκτρονική επικοινωνία στο e-mail: mfa.cw.secretariat@gmail.com

Τηλεφωνική Επικοινωνία: 23850 -55132

κατεβάστε την προκήρυξη και τις αιτήσεις εδώ (έως 14/07/2017) 

Ο  φάκελος   θα   πρέπει  να  αποσταλεί  έως και  14   Ιουλίου   2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κτήριο Διοίκησης, Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»

(υπόψη κας Παπαμάρκου Ευαγγελίας) Τ.Κ. 50132, Κοζάνη