Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Δημοπρασίας του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικ. Κορησού

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Έγινε η διαδικασία Δημοπρασίας του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Κορησού, προϋπολογισμού 1.460.900,00 €

Συμμετείχαν 9 κατασκευαστικές εταιρείες και προσδιορίσθηκε ο ανάδοχος.

Δ.Τ. Δήμου Καστοριάς