Νέα τμήματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Άργους Ορεστικού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα νέα προγράμματα πέρα από τα υφιστάμενα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 50
2 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 50
3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ι) 50
4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 25
5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ , ΕΚΤ ΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2467351315

Ταχ. Διεύθυνση: Παύλου Μελά 2

Email: olstravakou@argosorestiko.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δήμος Άργους Ορεστικού

Προηγούμενο Άρθρο

ΣΕΓ: Ενέργειες Ιταλικής κυβέρνησης για την προστασία της γούνας – χρήση του όρου γούνας

Επόμενο Άρθρο

Η Νεανική Χορωδία του Μορφωτικού Συλλόγου ''Η Ορεστίς'' Άργους Ορεστικού στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών και Ορχηστρών

Τελευταία από Τοπικά Νέα