Με δύο συνεδριάσεις αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς (δείτε τα θέματα)

Αύριο Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα:

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικον. έτους 2018 του Δήμου Καστοριάς». (Σχετικές Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

Θα ακολουθήσει στις 19:30 η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση πρακτικού 22ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενης έκτασης. Εισήγηση Προέδρου
4.           Επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.           Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Καστοριάς -Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ό. Θεοχάρη-Παπαδάμου -Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7.           Καθορισμός τελών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά Δήμου Καστοριάς – Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών» (σχετ. η 466/18 απόφ. ΔΣ) -Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ό. Θεοχάρη-Παπαδάμου -Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8.           Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Καστοριάς – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ό. Θεοχάρη-Παπαδάμου

9.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στις Κοινότητες Καστοριάς, Κορομηλιάς, Δισπηλιού και Καλοχωρίου. -Εισήγηση Υπ/σιών

-Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.       Έγκριση της υπ’ αριθ. 169/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχείρηση – βυρσοδεψείο. Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
11.       Καθορισμός μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/-νης δικηγόρου στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Κ.Τσανούσα

12.       Συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση:

α) Καρναβαλιού “Καστοριανά Ραγκουτσάρια” της Κοινότητας Καστοριάς.

β) Καρναβαλιών στις Κοινοτήτων Κλεισούρας, Λιθιάς, Κορησού, Μαυροχωρίου & Τοιχιού

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Χρ. Μουρατίδη

13.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού δωδεκαημέρου 2019 – 2020. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Χρ. Μουρατίδη

14.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Επιτροπή Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας Ζώων & Ελέγχων της Π.Ε. Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ό. Θεοχάρη-Παπαδάμου

15.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την προσθήκη νέων τμημάτων στο Ε.Π.Α.Λ. Καστοριάς – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 428/18 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ., αναφορικά με την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Π.Ε. Καστοριάς. – Έγγραφο Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης

– Απόφαση Δ.Ε.Π.

 

16.       Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Υ.ΔΟΜ.
17.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
18.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

α) ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και

β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
19.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΣYΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Προηγούμενο Άρθρο

Το fonikastorias.gr κληρώνει 2 μονές προσκλήσεις για τη συναυλία των "ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ" στην Καστοριά!

Επόμενο Άρθρο

25 Νοεμβρίου - Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών - "Ένας ολάνθιστος κήπος ηλιοτρόπια το χειμώνα" μπροστά από το Δημαρχείο Καστοριάς

Τελευταία από Τοπικά Νέα