Μετά πάσης λαμπρότητος ετελέσθη η πρώτη Λειτουργία εις τον Προφήτην Ηλίαν εις το «Τσαρδάκι»

κατηγορία : Παράδοση/Τοπικά Νέα από

 

(Από την «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Αρ. Φυλ. 930/25-7-1964)

Λαμπρότατα και πανηγυρικώς εωρτάσθη εφέτος, η μνήμη του Προφήτου Ηλιού, Προστάτου των Γουνοποιών, εις το καλλιμάρμαρον και περικαλλέστατον νεόδμητον ομώνυμον Ι. ναόν εις θέσιν «Τσαρδάκι», την π. Δευτέραν.

Η προχείρως στηθείσα καμπάνα της εκκλησίας, ήρχισεν να ηχή από της μεσημβρίας της παραμονής και χιλιάδες φιλέορτοι και πανηγυρισταί με κάθε μέσον ανήλθον εις το «Τσαρδάκι» δια να παρακολουθήσουν το ψαλέντα, υπό του Σ. Μητροπολίτου μας κ. Δωροθέου εσπερινόν και δια να αποθαυμάσουν το θεάρεστον έργον του Αριστείδη Αγγελίδη και της Επιτροπής Ανεγέρσεως, καθώς και το υπέροχον τοπίον και την μαγευτικήν θέαν της πόλεώς μας.

Μεγαλυτέρα κοσμοπλημμύρα εορταστών και πανηγυριστών παρετηρήθη την ημέραν της εορτής του Προφήτου, ότε υπό του Συνδέσμου Γουνοποιών ετελέσθη πανηγυρική λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σ. Μητροπολίτου μας κ. Δωροθέου και συμπαραστατούμενου υφ’ ολοκλήρου του κλήρου της πόλεώς μας. Εις την λειτουργίαν παρέστησαν άπασαι αι αρχαί της πόλεως, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Γουνοποιών, τα μέλη της Επιτροπής Ανεγέρσεως του Ι. ναού, άπαντες οι ασχολούμενοι με την γουνοποιΐαν και πλήθος κόσμου, ο οποίος κατέλαβε διάφορα σημεία του χώρου του Τσαρδακιού, υπό την σκιάν των πεύκων και λοιπών δένδρων. Κατά την λειτουργίαν, ωμίλησε καταλλήλως ο Σ. Μητροπολίτης μας, υπέροχον δε πανηγυρικόν της ημέρας εξεφώνησεν ο δικηγόρος κ. Ι. Ζασπάλης, ο οποίος ήρχισεν ως εξής:

«Η πνοή ξεκίνησε απ’ την φλόγα του θρησκευτικού συναισθήματος ενός απλού Καστοριανού, Ενεθρονίσθη κι’ εμεγαλύνθη στην Χριστιανική ψυχή μιάς 15μελούς Επιτροπής εναρέτων Καστοριανών και βρήκε ανταπόκριση σ’ ένα εκτενές φιλόθρησκον περιβάλλον Καστοριανών.

Επώνυμος η Πνοή. Αριστείδης Αγγελίδης!!

Επώνυμος επίσης και η Επιτροπή. Φωτεινή η κατεύθυνσίς της. Δωρόθεος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς, κοσμεί την κορυφή της, με την επίτιμον Προεδρίαν του, και με πρόεδρόν της τον Γεώργιον Τζώρτζην, αντιπρόεδρόν της τον Γεώργιον Σκαπέρδα, γραμματέα της τον Μιχαήλ Γυιόκαν, ταμίαν της τον Γεώργιον Κοβάτσην και μέλη της, τους Παντελήν Διαμαντήν, Ηλίαν Μακροζήσην, Γεώργιον Ιατρού, Βασίλειον Πετράν, Γεώργιον Δάλαν, Καλλιόπην Κοβάτση, Τασίαν Σιάνου, το ζεύγος Στεργίου Παπαμιχαήλ, Γεώργιον Βουϊτσην και Ιωάννην Σκόρδαν. Ανώνυμον όμως το φιλόθρησκον πλήθος των εις την πόλιν και απανταχού Καστοριανών. Και το ξεκίνημα κατέληξεν στο σημείο τούτο, όπου εστήθη ο περικαλλής τούτος Ναός του προστάτου των γουνοποιών Προφήτου Ηλία.

Τοποθεσία απαράμιλλη σε ομορφιά! Η Ακρόπολις της Καστοριάς, με θέα τον ευρύ του βορρά ορίζοντα που τον στολίζει του συγκρότημα του Βιτσίου που οι ποδιές του γαρνιρισμένες με τα ποικιλόχρωμα παραλιακά χωριά δροσίζονται στις δαντελωτές ακτές της λίμνης. Νοτιοδυτικά ξεκουράζει το βλέμμα σας η αναδυόμενη απ’ τα γαλανά νερά της πανώρια λίμνη, εκπάγλου καλλονής Καστοριά! Μέχρις ότου επισκεφθή κανείς την νεόδμητη τούτη εκκλησία κατέχεται απ’ την ιδέα, πώς ήταν περιττή μεσ’ την πόλη των εβδομήντα εκκλησιών. Μόλις όμως την επισκεφθή, διακεδάζεται η πλάνη του περιττού, γιατί γοητεύεται τόσο με την εμφάνιση του κομψοτεχνήματος τούτου που είναι δημιούργημα του αφιλοκερδώς εργασθέντος μηχανικού Μαρίνου Μονόπολι, όσο και με το κάλλος και την γραφικότητα της αρχοντικής Καστοριάς. Ο έρωτας πρός την Καστοριά εδώ πάνω θα πρέπει να έχη γεννηθή, εδώ θα τον εναπόθεσε η Αφροδίτη και εδώ θα εξετράφη, φεύγων την μήνιν του Δία. Σήμερα στο στολίδι αυτό, με την τελουμένη θεία μυσταγωγία τιμάται ο ενδοξότερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μέγας ήρωας και υπερασπιστής της αληθινής λατρείας, Αγιος Ηλίας ο Θεσβίτης.

Ομώνυμος ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, εις του οποίου την πρόσκλησιν ενδόσαντες πανηγυρίζομεν. Δίδει παρών η συμπαθεστάτη τάξις των Καστοριανών γουναράδων. Γιορτή που συμβολίζει την διαρκή και αέναο δημιουργική προσπάθειά των σ’ όλες τις εκδηλώσεις της οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής ζωής της Καστοριάς. Γιορτή, με την σφραγίδα της αγνότητας. Σ’ απόσταση απ’ τις συνηθισμένες γιορταστικές εκδηλώσεις οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής τάξεως. Τοπικός ο χαρακτήρας της, αλλά και στην Ξένη η προβολή της. Την ίδια τιμή απονέμουν στον προστάτη τους και οι ομογενείς Καστοριανοί γουναράδες στην Νέα Υόρκη, στον Καναδά, στην Γερμανία, στο Παρίσι.

Καστοριανός γουναράς! Ζωντανός πάντα εργάτης κάθε κοινωνικής προόδου, πρωτοπόρος σε κάθε φιλανθρωπική επιδίωξη και πρόμαχος σε κάθε εθνική αποστολή. Ετοιμος πάντα για κάθε θυσία. Αφθαστος στην αγάπη πρός την Καστοριά όπου κι αν βρεθή».

Και αφού ανεφέρθη εις την ιστορίαν της γουνοποιΐας της Καστοριάς και ανεμνήσθη της συμβολής πλείστων γουναράδων εις την πρόοδον εν γένει της γενετείρας των και της Ελλάδος, επέρανε.

«Η ιστορία των γουναράδων της Καστοριάς εδίδαξε, πως αποτελούν το πολύτιμον κύτταρον της Κοινωνικής δυνάμεως του Εθνους. Πρόθυμοι υπηρέτησαν και υπηρετούν την Πατρίδα απ’ αγάπη πρός αυτήν. Στηρίζουν τα βάθρα της ηθικής Κοινωνίας, επιδιώκουν την πρόοδο, προάγουν τον πολιτισμόν και προσφέρουν στην οικονομίαν του τόπου. Οι Γουναράδες της Καστοριάς αποτελούν τον ακλόνητον θεματοφύλακα των μεγάλων ανθρωπίνων ιδεωδών, που συγκεντρούνται στην ακατάλυτη πίστι των, πρός την θρησκείαν, την Πατρίδα και την οικογένειαν. Μονιασμένοι περνούν από μπροστά σας Γουνοποιοί και γουνεργάτες. Ο Δεσμός τους αδιατάρακτος. Οι εορτάζοντες σήμερα γουναράδες είναι η συνέχεια των προγόνων τους, και η ελπίς της αύριον. Σαν τέτοιοι αξίζουν κάθε στοργής και αγάπης».

Επηκολούθησε δεξίωσις υπό του κ. Αριστείδη Αγγελίδη εις το υπ’ αυτού κατασκευασθέν πλησίον της εκκλησίας περίπτερον και εν συνεχεία υπό του Συνδέσμου Γουνοποιών εις την Λέσχη των.

Δέον να σημειωθή, ότι τόσον κατά την άφιξιν, όσον και κατά την αναχώρησιν των επισήμων, τιμάς απέδωσε παρατεταγμένον πρό της εκκλησίας τμήμα στρατού και η στρατιωτική μουσική της XV Μεραρχίας. Επίσης καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας εσυνεχίσθη ο πανηγυρισμός από τον κ. Αριστείδη Αγγελίδη με λαϊκά όργανα.

Το βράδυ εις το εξοχικόν «Ελλη» υπό του Συνδέσμου Γουνοποιών, εδόθη η καθιερωμένη ετησίως επίσημος χοροεσπερίς, στεφθείσα υπό εξαιρετικής επιτυχίας.

(Τα εγκαίνια το Ι. Ναού του Προφήτη Ηλία, έγιναν την επόμενη χρονιά, το 1965. Σήμερα, με τις άοκνες προσπάθειες της Ερανικής Επιτροπής και την οικονομική βοήθεια φιλόθρησκων συμπατριωτών μας, θαυμάζουμε, έναν Ιερό Ναό κόσμημα για το Τσαρδάκι.

Χρόνια Πολλά στους Γουνοποιούς μας αλλά και σε όσους και όσες γιορτάζουν, αύριο).