Μείωση του επιτοκίου στο 3% για τις οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

Στο 3% βρίσκεται πλέον ο τόκος για τις αξιώσεις των ιδιωτών από χρέη του δημοσίου και σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η διάταξη αυτή «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις».

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, καθιερώνει τον ενιαίο τρόπο υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, τόκου (νόμιμου και υπερημερίας) για τις οφειλές του προς ιδιώτες ανεξάρτητα από την αιτία τους.

Συγκεκριμένα, ο τόκος μειώνεται από το 6% στο οποίο ανέρχεται σήμερα, καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου « εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε δημοσιονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης».

Έτσι, το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) το οποίο σήμερα είναι 0, πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου».

Πηγή: insider.gr

Προηγούμενο Άρθρο

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Υπεγράφησαν οι Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Το Επιμελητήριο Καστοριάς επισκέφθηκαν η Υποψήφια Δήμαρχος Καστοριάς Κατερίνα Σπύρου και Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού της

Τελευταία από Οικονομία