Κοινωνικό Τιμολόγιο | Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που προτείνει η ΗΔΙΚΑ προς αποφυγή…προβλημάτων

κατηγορία : Ελλάδα/Οικονομία από
Tαλαιπωρία περιμένει τους εκατοντάδες χιλιάδες των πολιτών που θα διεκδικήσουν το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Μέχρι τις 30 Απριλίου, θα πρέπει στο σύνολό τους –είτε είναι και σήμερα δικαιούχοι είτε δεν είναι- να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ.
Επειδή όμως αυτή η βάση δεδομένων διαθέτει μόνο τα εισοδήματα του 2016, αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ξανά από την αρχή μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Επειδή οι δηλώσεις θα υποβάλλονται φέτος μέχρι το τέλος Ιουνίου ή –αν θα δοθεί παράταση- μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, τα νοικοκυριά θα τρέχουν μέσα στον Αύγουστο να υποβάλλουν αιτήσεις για να μην χάσουν το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε χθες το απόγευμα με αρκετά εμποδία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε μετά τις 6 αλλά μόνο για όσους πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Για όσους πληρούν τα κριτήρια του Κοινωνικού Μερίσματος, η διαδικασία θα ξεκινήσει από σήμερα. Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι και σήμερα το πρωί ήταν εξαιρετικά μικρός. Από το σύνολο των περίπου 8998 δικαιούχων του ΚΟΤ Α εγκρίθηκαν μέχρι το πρωί μόλις οι 4809 πήραν το πράσινο φως.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: Η κατηγορία ΚΟΤ Α, και Η κατηγορία ΚΟΤ Β. Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που να έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο (για αυτούς που έχουν εγκριθεί προ διμήνου απαιτείται επικαιροποίηση της αίτησης τους στο ΚΕΑ)
Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος 2017. Όπως αναφέρεται στις
οδηγίες, λαμβάνονται υπόψη και  τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εφόσον έχουν εκκαθαριστεί. Επίσης για τυχόν φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη, απαιτείται συναίνεση που δίνεται ηλεκτρονικά όπως γινόταν και με το Κοινωνικό Μέρισμα.
Προς το παρόν, η ΗΔΙΚΑ έχει δώσει στη δημοσιότητα μόνο τις οδηγίες για τα έξι βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα οποία έχουν ως εξής:
Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ΚΟΤ:
Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
Πηγή: cityportal.gr