Η 3η ΥΠΕ σχετικά με την επιστολή του Δ/τή του Νοσοκομείου Καστοριάς για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης

//

Σχετικά με την επιστολή του Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης, που είδε το φώς της δημοσιότητας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι εστάλη από υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα προμήθειας ή επάρκειας πετρελαίου στο νοσοκομείο, ο προϋπολογισμός του οποίου, όπως και όλων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, είναι αυξημένος μετά το 2015 και διασφαλίζει την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών και δραστηριοτήτων του. Το Νοσοκομείο Καστοριάς έχει ενισχυθεί με προσωπικό, εξοπλισμό και χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια, η Διοίκηση του λειτουργεί με όρους αφοσίωσης στη δημόσια περίθαλψη, διαφάνειας και εντιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται καθημερινά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το αίσθημα «υγειονομικής ασφάλειας» της τοπικής κοινωνίας.

Παραθέτουμε Πίνακα δαπανών για αγορές στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

  2015 2016 2017 2018
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 1.861.310,26€ 2.114.783,17€ 2.224.995,70€ 2.479.189,65€
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 182.269€ 130.228€ 204.672,14€ 203.204€

Για το 2019, τα όρια του Προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 10%.

1.2.2019

Εκ της ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προηγούμενο Άρθρο

1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αυτισμού από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Στο Φεστιβάλ Σούρβα τα Ραγκουτσάρια με τη «Μύηση» (φωτογραφίες)

Τελευταία από Ελλάδα