Η δημοπρασία Μαρτίου ’19 της Saga Furs ξεκίνησε σε μια κατάμεστη αίθουσα

κατηγορία : Γούνα από

Η έναρξη της δημοπρασίας Μαρτίου 2019 της Saga Furs πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα με εξαιρετική συμμετοχή περισσότερων από 550 αγοραστών από όλες τις αγορές. Προσφέρθηκαν 54 000 Finnraccoons, 40 000 Silver Foxes και 66 000 Blue Frost Foxes και μικρότερες ποσότητες από διάφορες μεταλλαγμένες αλεπούδες.

Οι αγοραστές έδειξαν μεγάλο ανταγωνισμό πάνω στα Finnraccoon.

Οι τιμές παρέμειναν σταθερές και η προσφορά πωλήθηκε σε ποσοστό 100%. Κυριάρχησαν οι αγοραστές από την Νότια Κορέα και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μόδας με καλή υποστήριξη από την Κίνα. Οι Silver Fox πωλήθηκαν σε ποσοστό 80% σε σταθερές τιμές. Κυρίαρχοι αγοραστές ήταν η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μόδας και η Νότια Κορέα με υποστήριξη από την Ρωσία και την Τουρκία.

Η προσφορά των Blue Frost fox συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των αγοραστών και οι τιμές ανέβηκαν έως και 10% κατά μέσο όρο, αλλά με έμφαση στα καλύτερης ποιότητας αγαθά.

Για τις αλεπούδες Blue Frost, δραστήριες υπήρξαν όλες οι αγορές, μεταξύ αυτών η Νότια Κορέα, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα και Κίνα. Επιπρόσθετα, οι διάφορες μεταλλαγμένες αλεπούδες πουλήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 100% κάτω από καλό ανταγωνισμό στην Νότια Κορέα, Κίνα, Ρωσία και την Διεθνή Βιομηχανία Μόδας. Το Top Lot των Silver Fox αγοράστηκε από τον Mehmet Duras από την My Fur, Τουρκία.

Οι 450 000 Blue Fox και 49 000 Blue Shadow Fox πουλήθηκαν σε ποσοστό 100% και σε τιμές αυξημένες κατά 15%. Κύριοι αγοραστές ήταν η Κίνα με ισχυρή υποστήριξη από την Νότια Κορέα, η ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μόδας και η Ρωσία.

Το Blue Fox Top Lot αγοράστηκε από τον Mehmet Duras από την My Fur, Τουρκία.

Τα συνολικά αποτελέσματα πωλήσεων δείχνουν την εμπιστοσύνη των αγοραστών στα Πιστοποιημένα γουνοδέρματα Saga Fox.

Στις 10.3 δημοπρατεί το Fur Harvesters Auction τα αμερικάνικα άγρια γουνοδέρματα και στις 11.3 δημοπρατεί η Saga Furs τα μινκ της.

Saga Furs