Ημερίδα για την ένταξη επιχειρήσεων στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Οι δράσεις   «Ψηφιακό Βήμα» και  «Ψηφιακό Άλμα»,   παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε  χθες  στο αμφιθέατρο της Π.Ε Καστοριάς και τη  διοργάνωσαν,  η ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ και το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Την  εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς  Χαράλαμπος  Καραταγλίδης.

Οι προϋποθέσεις  που μεταξύ  άλλων  απαιτούνται για να ενταχθεί μία επιχείρηση στις παραπάνω δράσεις  είναι να έχουν κλείσει τουλάχιστον  δυο πλήρεις  διαχειριστικές  χρήσεις και να τηρεί βιβλία   Β’ και Γ’ κατηγορίας  έως τις  31-12-17, να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, να προτίθεται να υποβάλει και να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο για  τον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται:  για το « Ψηφιακό  Βήμα»  ανέρχεται  από  5.000 έως 50.000 ευρώ και για το « Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δράσεις υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  της Ε.Ε και από εθνικούς πόρους.

Ε.Ψ.