Επιστολή Προέδρου του ΣΕΓ πρός τους φορείς της Γούνας για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

κατηγορία : Γούνα/Τοπικά Νέα από

Προς:

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας

Σύνδεσμο Γουνοποιών Άργους Ορεστικού & περιχώρων

Σύλλογο Λιανοπωλητών Έτοιμων Ειδών Γούνας

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εκτροφέων Γουνοφόρων ζώων

Κύριοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για κάτι σημαντικό που αφορά τον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα στην πρόσκληση για τη δράση στήριξης της εξωστρέφειας στο  πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» δεν συμπεριλαμβάνονται Διεθνείς εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα παρά μόνο επιδοτούνται οι επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Θεώρουμε απάραδεκτο τον αποκλεισμό αυτό καθώς δεν ακολουθεί τις πρόνοιες των αντίστοιχων προηγούμενων προγραμμάτων (Εξωστρέφεια Ι και ΙΙ) ενώ αγνοεί το γεγονός ότι οι Ελληνικές Διεθνείς Εκθέσεις Γούνας απευθύνονται κατά κύριο λόγο και προσελκύουν πελάτες από το εξωτερικό σε ποσοστό άνω του 95%.

Προτείνουμε να γίνει άμεση παρέμβαση με επιστολή προς του βουλευτές του Νομού Καστοριάς, Κοζάνης, αντίστοιχα Επιμελητήρια και προς το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Καστοριά, 21/11/2017

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών

Μαλεγκάνος Αθανάσιος