Ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Δισπηλιού

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενημερώνει τους κατοίκους του Δισπηλιού ότι από τις 24/07/2018 (απογευματινές ώρες) η τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Δισπηλιού γίνεται από το νερό των πηγών Μανιάκων (μέσω νέου βαρυτικού αγωγού ύδρευσης ΒΙΠΑ – Δισπηλιού) και από το υφιστάμενο δίκτυο της Καστοριάς.

Στις 25/07/2018 και 26/07/2018 ελήφθησαν δείγματα για πλήρη χημική και μικροβιολογική ανάλυση από το δίκτυο ύδρευσης του Δισπηλιού, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Υγείας και κοινωνικής μέριμνας να εκδώσει νέα απόφαση για την καταλληλότητα του νερού για κάθε χρήση.

Τομέας Ενημέρωσης Δ.Ε.Υ.Α.Κ.