Ενημέρωση Πολιτών για Θέματα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Καστοριάς

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του Κορωναϊού- covid-19  εξήγγειλε τα κάτωθι μέτρα :

  • Αναβολή διενέργειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών μέχρι 30-4-2020.  (Εγκύκλιος Α3/οικ.18813/2233/16-3-2020 ΑΔΑ 64ΙΔ465ΧΘΞ-Ω42)
  • Παράταση ισχύος ΔΤΕ ΚΤΕΟ  μέχρι 30-4-2020. Εξαιρούνται τα φορτηγά και λεωφορεία  που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. (Εγκύκλιος οικ.18719/1310/16-3-2020  ΑΔΑ Ω7ΔΟ465ΧΘΞ-ΘΕ5)
  • Παράταση  ισχύος των αδειών οδήγησης και των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) μέχρι 30-4-2020 .

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση  αποκλειστικά και μόνο  εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έως και την 30-4-2020 δεν επιτρέπεται στους πολίτες  να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και στα ΚΕΠ για υποβολή   αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης  ή  ΠΕΙ.

Εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πρόσκειται να ταξιδέψουν με το όχημα τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό. (Εγκύκλιος Α3/οικ.18539/2218/16-3-2020 ΑΔΑ Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-3ΝΗ)

Οι πολίτες υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να ΜΕΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ προς διαφύλαξη της υγείας τους πρωτίστως αλλά και των υπολοίπων συνανθρώπων τους.

Μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καστοριάς, τηλ. Επικοινωνίας: 24673 50259, 24673 50250, 24673 50210, 24673 50331

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού

Επόμενο Άρθρο

Ο.Λ.Μ.Ε. - Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε τους μαθητές μας και το δημόσιο σχολείο και σε αυτήν την έκτακτη συγκυρία

Τελευταία από Τοπικά Νέα