Ενίσχυση του Γ.Νοσοκομείου Καστοριάς με ακόμη δύο στελέχη

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην άρτια στελέχωση του Νοσοκομείου με σκοπό την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του κόσμου, ενημερώνει  ότι,  στο δυναμικό του Νοσοκομείου μας προστέθηκαν δύο ακόμη  μόνιμοι υπάλληλοι και συγκεκριμένα: ένας υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, μεταφορέων ασθενών και ένας του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, βοηθών θαλάμου.

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Καστοριάς

Αντωνιάδης Βασίλειος