Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς την Τετάρτη (δείτε τα θέματα)

Την Τετάρτη, 10 Απριλίου2024 και ώρα 18:00  το Δ.Σ. Καστοριάς θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄& Β΄ Εξαμήνου 2023»

(Σχετική απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Θα ακολουθήσει στις 18.15 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εισήγηση Δημάρχου

3.          

Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Εισήγηση

– Αντ/ρχου κ. Α. Ρήμου

– Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

4.          

Εξουσιοδότηση ταμία Δήμου Καστοριάς για τη λήψη πληροφοριών, που αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».

Εισήγηση Αντ/ρχου

κ. Α. Ρήμου

5.          

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 78/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980» και εκ νέου λήψη αυτής, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Εισήγηση

– Αντ/ρχου κ. Ε.Βασιλειάδη

– Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

6.          

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε συνεργείο αυτοκινήτων, στο υπ’ αριθ. 515 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Γάβρου.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

7.          

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς«Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», με θέμα: «Μίσθωμα αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου».

Απόφαση ΔιοικητικούΣυμβουλίου

Δημοτικού Ωδείου

8.          

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2024 της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Καστοριάς «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

9.          

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 58/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού».

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

10.      

Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης μέσω δημοπράτησης των 7 (επτά) τμημάτων καθορισμένης όχθης και παρόχθιας ζώνης.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

11.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 1237 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Πολυκάρπης (Αναμόρφωση 1979-1980).

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

12.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 260 αγροτεμαχίου, κτηματικής περιοχής Σταυροποτάμου, της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοτόπου.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

13.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση 9 (εννέα) αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Δισπηλιού.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

14.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 73Α και 73Β αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Βυσσινιάς.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

15.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1123 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

16.      

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στη Δημοτική επιχείρηση «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», της χρήσης τμήματος του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας με αντάλλαγμα, κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρης Μ. Πέμπτης «Νυφοπάζαρο».

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

17.      

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργων.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

18.      

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

19.      

Έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, ειδικού οχήματος με τον εξοπλισμό του, για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

20.      

Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων ΔήμουΚαστοριάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/2024 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).

Έγγραφο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

21.      

Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων ΔήμουΚαστοριάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2024 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).

Έγγραφο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

22.      

Εγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.Ο.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

23.      

Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

24.      

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

25.      

Έγκριση 1ηςπαράτασηςπροθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΛΟΗΣ».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

26.      

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό:

α) των δικαιολογητικών για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους

 δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς,

β) των κριτηρίων μοριοδότησης και

γ) της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής,

για την χρονική περίοδο από Σεπτέμβρίο 2024 έως Ιούλιο 2025.

Εισήγηση Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

27.      

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων και βρεφών για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και ΠαιδικούςΣταθμούς του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

28.      

Διαγραφή νηπίου από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

 

 

Προηγούμενο Άρθρο

Παρεμβάσεις από το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα, του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Ενημερωτικές επισκέψεις στα χωριά από το Κέντρο Κοινότητας και το «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Άργους Ορεστικού

Τελευταία από Τοπικά Νέα