Προηγούμενο Άρθρο

Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

18η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας στην Καστοριά

Τελευταία από Τοπικά Νέα