ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Συνάντηση των εταίρων του έργου SYMBIOSIS και 2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία/Εκδηλώσεις από

Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (19 και 20 Φεβρουαρίου) η 1η συνάντηση των εταίρων του έργου SYMBIOSIS – «Symbiotic networks of biowaste sustainable management» στο Επιμελητήριο Φλώρινας.

Οι εταίροι του έργου θα συζητήσουν την πορεία του έργου και κυρίως το πώς αυτό θα συμπράξει με τις επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα των πόρων μέσω της βιομηχανικής ανταλλαγής και της εμπορίας οργανικών υλών. Η δημιουργία βιομηχανικών βιώσιμων δικτύων με έμφαση στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων είναι επιτακτική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα η βελτίωση των τοπικών πολιτικών για τη διαχείριση των βιολογικών ροών αποβλήτων θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια.

Οι εταίροι του έργου SYMBIOSIS είναι:

  • Δημόσια Επιχείρηση Kommunalec Bitola
  • ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
  • Δημόσια Επιχείρηση δημοτικών έργων Kommunalna Higiena Novaci
  • Innopolis
  • Κίνηση για το Περιβάλλον – Molika Dom Bitola
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το έργο SYMBIOSIS προωθεί την βιομηχανική συμβίωση μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών για την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Ο όρος «οργανικά απόβλητα» δεν αναφέρεται μόνο στο οργανικό κλάσμα των Αστικών Απορριμμάτων αλλά κυρίως στα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών/βιοτεχνικών οργανικών αποβλήτων κ.α. τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά και να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας ή για την παραγωγή ενέργειας και οργανικού λιπάσματος ως λύση στο τέλος του χρόνου ζωής ενός προϊόντος (end of life solution).

Στο πλαίσιο της συνάντησης το απόγευμα της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου 2019 (18:00) θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση που θα αφορά τις επιχειρήσεις της περιοχής για την επεξεργασία και εκμετάλλευση των βιολογικών αποβλήτων. Η εκδήλωση θα είναι διαδραστική με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Αναλυτικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκειά της με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες όσον αφορά τις δυνατότητες αξιοποίησης διαφορετικών βιολογικών αποβλήτων και για το πως ένα απόβλητο μπορεί να μην είναι πρόβλημα αλλά κέρδος.

Το έργο Symbiotic networks of bio-waste sustainable management – SYMBIOSIS» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΡΓΟ SYMBIOSIS-2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης

«Κυκλική Οικονομία & Βιομηχανική Συμβίωση:

Επεξεργασία και εκμετάλλευση βιολογικών αποβλήτων»

Τοποθεσία: Επιμελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 15, Φλώρινα

18.00-18.30 Προσέλευση-Εγγραφή-Καλωσόρισμα
·      Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Σάββα Σαπαλίδη

·      Χαιρετισμός από το Διευθυντή Προμηθειών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. κ. Περικλή Καφάση

·      Χαιρετισμός από τον Συντονιστή – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INNOPOLIS κ. Νικόλαο Πετρόπουλο

18.30-18.45 Παρουσίαση του έργου SYMBIOSIS Project
Νικόλαος Ντάβος, Project Manager, ΔΙΑΔΥΜΑ

·      Αποδοτικότητα των πόρων μέσω της βιομηχανικής ανταλλαγής και εμπορίας οργανικών υλών

·      Δημιουργία βιομηχανικών βιώσιμων δικτύων με έμφαση στη γεωργία και την βιομηχανία τροφίμων

·      Βελτίωση των τοπικών πολιτικών για τη διαχείριση των βιολογικών ροών αποβλήτων

·      Βελτίωση του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης των βιολογικών ρευμάτων αποβλήτων που εναποθέτονται σε ΧΥΤΑ

18.45-19.00 Διαχείριση ροών αποβλήτων /βιο-απόβλητα – Καλές Πρακτικές
Περικλής Καφάσης

Διευθυντής Προμηθειών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ

 

19.00-19.15 Ευρωπαϊκά Συμβιωτικά Δίκτυα
Αντώνης Κοκόσης, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

19.15-19.30 Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘SYMBIOSIS
Αθανάσιος Γεντίμης, Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π.
19.30-19.45

 

 

19.45-20.30

Παρουσίαση του ερωτηματολογίου ‘SYMBIOSIS’
Γεώργιος Γκιάτας, ΔΙΑΔΥΜΑ

 

Ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε τοπικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρέχουν ή να χρησιμοποιούν οργανικά απόβλητα και βασικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα:

https://goo.gl/forms/wVA410FAG3sl9SQt2

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Οργανισμό INNOPOLIS,

σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας και τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.