Βοηθός Γεν. Περιφ. Αστ/κού Δ/ντή Δυτ. Μακεδονίας τοποθετείται κ. Ευθύμιος Αμαραντίδης

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία/Τοπικά Νέα από

Μετά από πολύ πετυχημένη θητεία, τριών περίπου χρόνων, ως Δ/ντής στην Δ/νση Αστυνομίας Καστοριάς, ο κ. Ευθύμιος Αμαραντίδης, τοποθετείται Βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Δ/ντή Δυτ. Μακεδονίας, στην Κοζάνη.