Ανακοίνωση του Δήμου Άργους Ορεστικού για πόσιμο νερό και μετρήσεις

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Μετά τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε για την καταλληλότητα ή μη του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ο Δήμος Άργους Ορεστικού, με την ιδιαίτερη ευαισθησία και σοβαρότητα που τον διακρίνει κατά τη διενέργεια των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων, βεβαιώνει ότι το πόσιμο νερό όλων των οικισμών του,  βάσει των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων, είναι απόλυτα υγιές και ασφαλές.

Για τον λόγο αυτό, επισυνάπτονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το συνεργαζόμενο με τον Δήμο και πιστοποιημένο από τον Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο, ακολουθώντας πιστά την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει τον έλεγχο των οικισμών, κατά σειρά, από τον μεγαλύτερο σε πληθυσμό προς τον μικρότερο.

 Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Άργους Ορεστικού για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και επιδιώκοντας τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καλεί όλους τους δημότες του (και μη) να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και να τον ενημερώνουν για τυχόν τέτοια περιστατικά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων: SKMBT_C28418083012160