ΑΑΔΕ: Από το 2021 το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο

κατηγορία : Οικονομία από

Τα σχέδια της φορολογικής διοίκησης για το Περιουσιολόγιο, τις 120 δόσεις και τους φορολογικούς ελέγχους, αλλά και τις εκτιμήσεις της για την επίπτωση των εκλογών στην οικονομία αναλύει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της για το 2019 που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Στο κείμενο των 103 σελίδων, η ΑΑΔΕ αναλύει τους εφετινούς στόχους της, ήτοι πόσα έσοδα θα συλλέξουν οι υπηρεσίες, πόσους ελέγχους θα κάνουν, τα νέα εργαλεία που σχεδιάζονται, κ.λπ..

Μεταξύ άλλων από το σχέδιο προκύπτει πως θα ισχύσει από εφέτος η διάταξη νόμου, η οποία ψηφίστηκε πέρυσι και προβλέπει πως όσοι επιχειρηματίες βάρεσαν «κανόνι» τα προηγούμενα χρόνια αφήνοντας πίσω τους χρέη πάνω από 100.000 ευρώ, για να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση ύψους 15.000 ευρώ στην εφορία.

Ακόμη, προαναγγέλλονται περισσότεροι από 200.000 έλεγχοι φορολογικού και τελωνειακού αντικειμένου εντός του έτους, όπως άλλωστε χωρίς και νέες ρυθμίσεις χρεών.

Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού συμμόρφωσης των φορολογουμένων, προαναγγέλλεται η διενέργεια ελέγχων σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας. Επίσης, επιχειρήσεις που έχουν λάβει ή έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων (εισοδήματος ή ΦΠΑ ή ΕΦΚ) θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο εξετάζεται, «η υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων με αυξημένο αριθμό δόσεων (π.χ. 120 δόσεις) με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων για τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα έχει επίδραση στα έσοδα και στην επίτευξη του ετήσιου στόχου».

Στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ αποκαλύπτεται πως ούτε το 2020 θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει τελικά το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, αφού η έναρξη του μετατίθεται χρονικά για το 2021.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και ανάλυση «PESTEL», ήτοι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός και βοηθάει κατά τη διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Στο κεφάλαιο της ανάλυσης που αφορά στο πολιτικό περιβάλλον η ΑΑΔΕ σημειώνει τα εξής:

«H προεκλογική περίοδος αποτελεί καταλύτη στην εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών και δεικτών. Δημιουργεί αβεβαιότητα στους πολίτες, που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τρέχουσα και μελλοντική παραγωγή και απασχόληση, στο κόστος δανεισμού και στις τραπεζικές χορηγήσεις. Επομένως, η επίδραση του εκλογικού κύκλου στην οικονομία, αν και περιορίστηκε την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενδέχεται να συντελέσει στη μη έγκαιρη καταβολή φόρων, στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και γενικότερα στη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων».

Πηγή: insider.gr