Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς με την ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018»

κατηγορία : Δυτική Μακεδονία από

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος άσκησης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018», που θα διεξαχθεί πανελλαδικά την Τρίτη 08-05-2018 & Ω/10:00, η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, θα πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά μέσα, στην οποία και θα αναπτύξει πλήρως τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, σε δασική περιοχή της Τ.Κ. Ποντινής του Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών, στη θέση «Ζάλοβος – Κλίμα».

Κοζάνη, 07-05-2018

Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ