Το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Καστοριάς για το Επίδομα παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ                                                                                      

ΝΟΜΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Καστοριά 08-07-2024

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4024/2011 στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές (όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες. Το επίδομα αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να το λάβουν.

Τον Οκτώβριο, όμως, του 2023, με εγκύκλιό του το Υπουργείο  Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με έκπληξη είδαμε, πως προχώρησε σε μια επιλεκτική αύξηση κατά 30% στο επίδομα παραμεθορίου (στα 130 ευρώ από 100 που ισχύει ως τώρα ή 360 ευρώ επιπλέον ετησίως) για τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. Κι ενώ κατανοούμε την αύξηση στο επίδομα, αφού οι συνθήκες διαβίωσης (ακρίβεια, ανεργία, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων κτλ…) είναι χειρότερες από τη χρονιά που δόθηκε το συγκεκριμένο επίδομα,  δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη σε βάρος μας αδικία.

Μια αδικία που ξεκάθαρα αντίκειται στο σύνταγμα αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: “Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”, καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών και συνεπώς δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους κοινωνικούς ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων είτε διαφοροποιεί την κατηγορία των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία αφορά, είτε καθιστά καταχρηστική και άρα αντίθετη στο άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος την άσκηση του εκ της ισονομίας ατομικού δικαιώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Επομένως, αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή μια άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση της συνταγματικά επιβαλλόμενης ισότητας, ζητούμε από τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δικαιούνται το επίδομα Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών, να δουν στους μισθούς τους  αντίστοιχη αύξηση.

Επιπλέον, να γίνουν ενέργειες ώστε να δοθεί το επίδομα παραμεθόριων περιοχών και στους συναδέλφους εργαζόμενους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και να σταματήσει αυτή η σε βάρος τους διάκριση.

 

Η  Γραμματέας                                                       Ο  Πρόεδρος

Κλεοπάτρα  Μαμιάκα                                           Στάθης  Μασκαλίδης

Προηγούμενο Άρθρο

Μορφωτικός Σύλλογος «Η Ορεστίς» ‘Αργους Ορεστικού: Να ‘ρθει το καλοκαίρι (φωτογραφίες)

Επόμενο Άρθρο

Συνάντηση Εργασίας για τη Διαχείριση της Λίμνης μεταξύ εκπροσώπων της ΠΕ Καστοριάς, Δήμου Καστοριάς & στελεχών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τελευταία από Τοπικά Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των γεφυρών Γέρμα, Αμμουδάρας, Άργους Ορεστικού, Γκιόλε & Μεσοποταμίας – Αγ. Κυριακής, από την Π.Ε. Καστοριάς πρ. 335.000€

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των γεφυρών Γέρμα, Αμμουδάρας, Άργους Ορεστικού, Γκιόλε και Μεσοποταμίας – Αγίας Κυριακής