Ο ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΛΕΔΕΣ. (Συγνώμη για την αργκό έκφραση) – Γράφει: Ο Λεωνίδας Θ. Πουλιόπουλος.[1]

pouliopoulos@kastroria.teiwm.gr Η λέξη χαλές, που σημαίνει αποχωρητήριο ή τουαλέτα στα εξευγενισμένα ελληνικά, είναι αραβική-τούρκικη-αλβανική και την χρησιμοποιούμαι σήμερα κυρίως για

More