Απλά μαθήματα … για αρχαρίους – αφορά παιδιά που γεννηθήκαμε στη διάρκεια του Β΄παγκοσμίου πολέμου … και πέραν αυτού – (Γράφει η Μαρούλα Βέργου Γκαμπέση)

Από τα μικρά μας χρόνια ζώντας με παππούδες ή γιαγιάδες, θειούς και θειές, ακούγοντάς τους να μιλούνε τα δικά τους

Περισσότερα