Το Καρναβάλι της Καστοριάς: Αναπαράσταση του παλαιού Καστοριανού γάμου

//

(Αναδημοσίευση από τη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

αριθ. φύλ. 856/13-1-1963)

Με ζωηρότερο από πέρυσι τόνον, εωρτάσθη εφέτος το Καρναβάλι εις την πόλιν μας. Τούτο οφείλεται εις την υπό του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου αναληφθείσαν πρωτοβουλία, δια την οργάνωσίν του, ο οποίος πράγματι κατέβαλε κάθε προσπάθειαν δια την επιτυχίαν του εορτασμού. Βεβαίως η συμμετοχή των κατοίκων της πόλεως εις το Καρναβάλι δεν ήτο παλλαϊκή, ως συνέβαινε εις τα προπολεμικά χρόνια, αι παραστάσεις όμως των έστω ολίγων ομίλων (μπουλουκιών) ήσαν ικανοποιητικαί. Διότι μεταξύ αυτών ήτο και η αναπαράστασις του παλαιού Καστοριανού γάμου πλήρως, η οποία εντυπωσίασε κατά την παρέλασιν τας χιλιάδας των θεατών, καθώς επίσης της παλαιάς Καστοριανής γουνοποιΐας και ζωής με τα εργαστήρια γουναρικής, την Νέττα του Φασιούλα κ.τ.λ.

Ο εορτασμός του Καρνάβαλου ήρχισε το απόγευμα των Θεοφανίων, ότε έκαμε την εμφάνισίν του ο συμπολίτης μας κ. Αρ. Αγγελίδης με δέκα «γκάϊντες» και «νταούλια» με την παρέα του επί αυτοκινήτων, περιελθών ολόκληρον την πόλιν.

Την ημέρα της «Πατερίτσας» οι διάφοροι όμιλοι συνεκεντρώθησαν εις τον Αγ. Αθανάσιον και οι συμμετασχόντες εις τον Καστοριανόν γάμον εις τα Γραφεία του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου απ’ όπου εγένετο η εκκίνησις δια την παρέλασιν. Η παρέλασις διήλθε υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα των αρχών και των χιλιάδων κατοίκων εκ της Πλατείας Ομονοίας, όπου είχε στηθή και εξέδρα και κατευθύνθη εις το Ντουλτσό σύμφωνα με το έθιμο, όπου εσυνεχίσθησαν οι υπαίθριοι χοροί μέχρι των βραδυνών ωρών.

Ιδιαιτέραν εντύπωσιν επροξένησεν η αναπαράστασις του παλαιού Καστοριανού γάμου. Εις τον όμιλον συμμετέσχον η δ. Δήμητρα Γκάϊντα (νύφη) και οι κ.κ. Κ. Μπάκαρης (γαμπρός), Βασ. Πετράς (κουμπάρος), Βασ. Σεκουλίδης (πατέρας νύφης), Αλ. Ζέρμας (πεθερός), Λ. Μασιακός, Μ. Μεβοράχ (κελλαρτζήδες) και Ν. Καραπιστόλας, Π. Κώτσης, Θ. Παπαζάκας, Σ. Μαρκόπουλος, Μ. Λίτσκας, Π. Τσαμίσης, Χρ. Βέργος, Ν. Παρίσης, Κυρ. Γκανής, Γ. Σαχίνης, Εμ. Χρυσοχοΐδης, Αργ. Κρανιάς, Κων. Γκίκας, κυρίαι Ειρήνη Απ. Σαχίνη, Ευτυχία Γ. Σαχίνη, Ελένη Μ. Λίτσκα, Ελένη Αθ. Μπάλκου, δίδες Ευγενία Χρ. Λίτσκα, Ασβεστά, Γκαντίνη, Ανδρίκου, Παπαναστασίου, Κοσμίδου, Τριανταφύλλου, Σεκουλίδου (συμπεθερικά), όλοι με παλαιάς Καστοριανάς ενδυμασίας. Κυρατζήδες ήσαν οι Π. Λιάπης και Ι. Δημητρίου και πολλά άλλα μικρά παιδάκια με τα δώρα.

Τα τρία βράδυα του εορτασμού άπαντα τα κέντρα της πόλεώς μας, Ταβέρνες, Καφενεία, Ζχαροπλαστεία κ.τ.λ. ήσαν κατάμεστα κόσμον εις ολονύκτια γλέντια.

(Οι φωτογραφίες, είναι από το φωτογραφικό Λεύκωμα «Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1949 – 1971» του συμπολίτη μας φωτογράφου κ. Πάνου Εφόπουλου)

Προηγούμενο Άρθρο

«Μπέτσκες Κόμπανυ» παντός καιρού!

Επόμενο Άρθρο

Η παρέλαση των “Ραγκουτσαριών 2017” μέσα από 74 φωτογραφικά κλικ!

Τελευταία από Εκδηλώσεις