Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς (Δείτε τα θέματα)

Την Τρίτη,12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για να συζητήσει και αποφασίσει για τα πάρακάτω θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Επικύρωση αποφάσεων πρακτικού29ηςσυνεδρίασης2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου

3.          

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2024.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

4.          

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.

–     Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

–     Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

5.          

Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

6.          

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) Τακτοποιητικού του έργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΩΝ (ΑΠΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΛΥΚΕΙΑ)”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

7.          

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου:”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

8.          

Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Λ. ΚΥΚΝΩΝ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

9.          

Έγκριση 3ουτακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου:”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

10.      

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

11.      

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)του έργου με τίτλο: “ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Η ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

12.      

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος αξίας τροποποίησης της σύμβασης) του έργου με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

13.      

Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

14.      

Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο:”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΛΟΗΣ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

15.      

Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο:”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

16.      

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ”.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

17.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμήθειας (ελαστικών).

Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας

Προηγούμενο Άρθρο

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με υπολογιστή που διαπράχθηκε στην πόλη της Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας για την επόμενη εβδομάδα στην Π.Ε. Καστοριάς (11-16/12)

Τελευταία από Τοπικά Νέα