Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς (δείτε τα θέματα)

Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για να συζητήσει και αποφασίσει για τα πάρακάτω θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

 

2.          

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

3.          

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας οικον. έτους 2024 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη».

Απόφαση Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου

4.          

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας οικον. έτους 2024 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

5.          

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. ΑμεΑ αυτοκινήτου στην οδό Ξενοφώντος, στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

6.          

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την κατάργηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Γράμμου 47, στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση εξυπηρέτησης οχημάτων.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

7.          

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της Λεωφόρου Κύκνων 32, στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

8.          

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την προσωρινή μεταφορά της πιάτσας των ΤΑΞΙ από το χώρο της πλατείας Ειρήνης, στην οδό Ιουστινιανού (απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο), στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Εξωραϊσμός πλατειών Μακεδονομάχων και Ειρήνης».

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

9.          

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της πρώην Επαρχιακής Οδού Δισπηλιού – Αμπελοκήπων για την εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης τάσης.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

10.      

Καθορισμός τελών χρήσης εμποροπανηγύρεων – εκθέσεων στο Δήμο Καστοριάς για το έτος 2024.

Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

11.      

Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς.

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής

12.      

Λήψη απόφασης για:

α) τον καθορισμό χρόνου διεξαγωγής των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων και

β) τη συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης για το έτος 2024.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε. Εγγλέζου

13.      

Συγκρότηση επιτροπής για τη διοργάνωση αποκριάτικων εθίμων στην Κοινότητα Μεσοποταμίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε. Εγγλέζου

14.      

Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

15.      

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροχωρίου «ΕΜΠΝΟΟΣ», για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων του συλλόγου.

Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Α.Ρήμου

– Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

16.      

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό – Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Τοιχιού για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων του συλλόγου.

Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Α.Ρήμου

– Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

17.      

Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης ή μη αυθαίρετων κατασκευών – πολεοδομικών παραβάσεων σε δημοτικό ξενοδοχείο στην Κλεισούρα.

Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Α.Ρήμου

– Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

18.      

Καθορισμός του ανωτάτου ορίου δαπάνης των εξόδων κηδείας των Δημάρχων και των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Α. Ρήμου

19.      

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 οργανικών μονάδων Δήμου Καστοριάς για το έτος 2023», για την αντικατάσταση τακτικού μέλους, λόγω χορήγησης ειδικής άδειας.

Εισήγηση Δ/νσηςΔιοικ/κών Υπηρεσιών

20.      

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

21.      

Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Προσκυρούμενων Δημοτικών Εκτάσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και του άρθρου 186, του Ν.3463/2006).

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

22.      

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81).

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

23.      

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος των υπ’ αριθ. 327_Α και 4_Α αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

24.      

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2024.

Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών

25.      

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής έργων του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

26.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μέτρα οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Καστοριάς».

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

27.      

Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου Καστοριάς:

α) στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) Α.Ε. ΟΤΑ.

β) στις Διαχειριστικές Επιτροπές των Προγραμματων CLLD/LEADER και νέου LEADER (ΣΣ ΚΑΠ).

Έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ.

28.      

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία / Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Καστοριάς.

Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α.

29.      

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

Έγγραφο Εταιρείας Τουρισμού

 

Προηγούμενο Άρθρο

Σύλ. Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καστοριάς: “Πρόσκληση σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα την Αξιολόγηση”

Επόμενο Άρθρο

“Οι λιχουδιές της Όλγας”: Δείτε το σημερινό μενού 17/2

Τελευταία από Τοπικά Νέα

Καστοριά: Εξιχνιάσθηκαν άμεσα 3 περιπτώσεις απόπειρας τηλεφωνικής απάτης που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων πολιτών – Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός

Εξιχνιάσθηκαν άμεσα -3- περιπτώσεις απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων πολιτών, για τις