Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Σήμερα, στις 6.30 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, για να συζητήσει και αποφασίσει για τα πάρακάτω θέμα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.        Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.  
2.        Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης έργων TAP που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 350/16 προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. Εισήγηση Δημάρχου
3.        Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 159/15 απόφ. Δ.Σ. με θέμα «Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Καστοριάς», ως προς τον ορισμό υπευθύνου της ομάδας. Εισήγηση Προέδρου
4.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
5.        Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
6.        Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2016. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής
7.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς». Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.
8.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.
9.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς. Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.
10.     Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς. Σχετική Αίτηση
11.     Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σχετική Αίτηση
12.     Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του θεματικού χριστουγεννιάτικου Πάρκου «Ο Αϊ-Βασίλης των Ευχών» στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας της Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13.     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ». Εισήγηση Αντιδημάρχων κ. κ.

Λ. Παπαδημητρίου,

Χ. Δαμιανού

14.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Καστοριάς με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων για την πραγματοποίηση παράλληλων δραστηριοτήτων ενόψει των “Καστοριανών Ραγκουτσαριών”. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Λάζαρου Ζήση
15.     Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών και τη διάθεση παροχών ειδών διαβίωσης σε άπορες και αναξιοπαθούσες οικογένειες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους 2017. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
16.     Αποδέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
17.     Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
18.     Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων και φιλοξενιών. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
19.     Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
20.     Έγκριση επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου «Οι Αργοναύτες» για διοργάνωση αγώνων. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Λάζαρου Ζήση
21.     Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καστοριάς έτους 2017. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Λάζαρου Ζήση
22.     Έγκριση δαπανών προβολής εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού Δωδεκαημέρου 2016-2017. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Λάζαρου Ζήση
23.     Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπ/σιών
24.     Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης, εκποίησης, μίσθωσης ή αγοράς πραγμάτων (κινητών και ακινήτων) του Δήμου (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81). Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
25.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Δάγγα
26.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/1986 για κατάσχεση ζώων. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Δάγγα
27.     Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Σχεδίου Πόλης Καστοριάς στα Ο.Τ. 278Α – 278Β – 278Γ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
28.     Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) εντός του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
29.     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή των «Ραγκουτσαριών» 6-7-8/1/2017. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
30.     Έγκριση παραχώρησης αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
31.     Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 326 και 327 του 2016 αποφάσεων Δ.Σ. (τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών). Εισήγηση Δ/νσεων Τεχνικών, Οικονομικών & Καθαριότητας.
32.     Τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών έτους 2017 και μετά. Εισήγηση Δ/νσεων Τεχνικών, Οικονομικών & Καθαριότητας.
33.     Λήψη απόφασης για ανταλλαγή του υπ’αριθμ. 93 δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ιεροπηγής με το υπ’αριθμ. 331 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ιεροπηγής ιδιοκτησίας Μπαμπάκου Απόστολου. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπ/σιών
34.     Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
35.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Καστοριάς και Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς για «Παροχή Υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
36.     Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
37.     Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
38.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
39.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ” . Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
40.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
41.     Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 2ου τακτοποιητικού) του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ “ΣΤΑΥΡΟΥ”  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
42.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
43.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
44.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
45.     Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
46.     Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – τακτοποιητικού) του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΚ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
47.     Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
48.     Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
49.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο: ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
50.     Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ & 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
51.     Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
52.     Έγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»

 

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Προηγούμενο Άρθρο

Ο Α.Σ. Καστοριάς στηρίζει την εύρεση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Επόμενο Άρθρο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας στηρίζει το «Φτύσε για κάτι που αξίζει Νο 3»

Τελευταία από Τοπικά Νέα