Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς (δείτε τα θέματα)

Αύριο Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, για να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
3.           Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιδημιολογικού Ερευνητικού Κέντρου (Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Καστοριάς – Σχετ. απόφ. 34/16 Δ.Σ.). Εισήγηση Δημάρχου
4.           Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
5.           Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”. Εισήγηση Προέδρου
6.           Αποδοχή ή μη παραίτησης της Αντιπροέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας; , Αλληλεγγύης, Παιδείας  και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς» και αντικατάστασή της. Εισήγηση Προέδρου
7.           Έγκριση Ισολογισμού του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς, διαχειριστικού έτους 2014. Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου
8.           Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ. Απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Διαγραφές χρεών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
10.       Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Εισήγηση Δ/νσεων Τ.Υ. και Οικονομικών
11.       Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Εισήγηση Δ/νσεων Τ.Υ. , Καθαριότητας και Οικονομικών
12.       Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 28/80 αξίας έως 5.869,41 € προ ΦΠΑ.
13.       Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». Εισήγηση Δ/νσης

Καθαριότητας

14.       Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
15.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών
16.       Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών
17.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –  Τακτοποιητικού) του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ”. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχν Υπηρεσιών

Προηγούμενο Άρθρο

Η Μαρία Αντωνίου στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΝΔ Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο της γουνοποιίας

Τελευταία από Τοπικά Νέα